Förändringsledning

Corego hjälper styrelse och ledning på mellanstora företag att leda förändring. Vår styrka är vår bakgrund från linjeorganisation till företagsledning vilket ger oss förståelse av utmaningar företag kan stå inför i sin förändringsresa från vision till resultat. Vi ger stöd i att förstå nuläget, analyser, skapa tydlig vision, strategi och mätbar plan för er transformationsresa, oavsett om det gäller Digital Transformation, Tillväxt, Turnaround eller kulturella förändringar.

DIGITAL TRANSFORMATION

Digital Transformation handlar om Affärstransformation där man flyttar fokuset till att skapa unik kunderbjudanen och upplevelser med hjälp av modern teknologi.

INTERIM MANAGEMENT

I de fall ditt bolag står inför en förändringsresa och inte har rätt bemanning för att genomföra förändringen.

LEDNINGSSTÖD

Vi ger stöd till styrelse och ledningsgrupper inför och under förändring.

Om oss

Allt börjar med en dröm, vi på Corego vet att allt centrerar omkring människor och har alltid drömt om att driva förändringar för människor.

Jag som är grundare av Corego har arbetat ungefär halva mitt yrkesliv med IT och teknik men valde mitt i detta att sadla om till att börja arbeta med människor och organisationer i förändring. Förändringar som grundas i att man flytta sig från punkt A till Ö för att skapa en bättre lönsamhet, bättre kultur, bättre affärsmöjligheter eller bättre hållbarhet. De senaste 10 åren har vi arbetat med förändringsarbete i olika former och roller, både från linjechefersroller till företagsledning, samt inom mer konsultatativ verksamhet inom affärs och verksamhetsutveckling.

Vi vet att det är tufft att driva förändring – men med vår erfarenhet vet vi även vad organisationerna har för genvägar för att nå ett snabbare resultat.

infocare_bromma-3

Våra tjänster

Vårt fokus är förändringsledning och de tjänster vi är bäst på att leverera är följande

DIGITAL TRANSFORMATION

Våra förstudier och analyser utgår ifrån kundens upplevelse, de utmaningar kunden står inför och omvärlden. En förstudie resulterar i förslag till nästa steg och kan därmed användas som beslutsunderlag för nästa steg. Vi tar även fram en plan för hur ett förändringsarbete ska genomföras.

INTERIM MANAGEMENT

Coregos Interim Managers har lång erfarenhet av verksamhetsledning från tidigare chefsbefattningar. Corego tar fram en lösning för att avlasta eller ersätta den ordinarie chefspositionen. Våra tillfälliga chefer hjälper företag som växer, genomgår sammanslagningar eller nedläggningar, eller som har behov av att ersätta en position med kort varsel, till exempel vid föräldraledighet eller då någon drabbas av sjukdom.

LEDNINGSSTÖD

Vi erbjuder ledningsstöd till chefer, projektledare, ledare, ledningsgrupper och styrelser. Vi tar fram underlag samt agerar rådgivare inom:

  • strategi
  • affärsutveckling
  • Ledarskap
  • förändringsledning.